Νέα

Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού

Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού

Στο πλαίσιο της προώθησης των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας συμμετείχαμε στο διήμερο επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού - Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 26 & 27 Ιανουαρίου 2016, στο χώρο «The HUB Events» στην Αθήνα.

 

Συλλογή Εικόνων

HM/NIA ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 08.02.16

Επιστροφή
email