Μετρητές Πίεσης

 • STS

  ATM.1ST

  Εύρος Μέτρησης:100 mbar…1000 bar

  Ακρίβεια:≤ ± 0.10 / 0.05 % FS

  Θερμοκρασία Λειτουργίας:-40…125 °C

  Σήμα Εξόδου:0…5 / 0…10 V DC, 4…20 mA

  Total Error Band: ≤ ± 0.30 %FS (0…70 °C)

  Υλικό Κατασκευής:Stainless steel, Titanium

  Επιπλέον Χαρακτηριστικό:Προαιρετική αντικεραυνική προστασία

 • STS

  ATM.1ST/T

  Εύρος Μέτρησης:100 mbar…1000 bar

  Ακρίβεια:≤ ± 0.25 % FS

  Θερμοκρασία Λειτουργίας:-40…125 °C

  Σήμα Εξόδου:0…5 / 0…10 V DC, 4…20 mA

  Total Error Band: ≤ ± 0.70 %FS (0…70 °C)

  Υλικό Κατασκευής:Stainless steel

 • STS

  ATM.ECO

  Εύρος Μέτρησης:100 mbar…1000 bar

  Ακρίβεια:≤ ± 0.25 % FS

  Θερμοκρασία Λειτουργίας:-40…125 °C

  Σήμα Εξόδου:0…5 / 0…10 V DC, 4…20 mA

  Total Error Band: ≤ ± 0.70 %FS (0…70 °C)

  Υλικό Κατασκευής:Stainless steel

 • STS

  ATM

  Εύρος Μέτρησης:100 mbar…1000 bar

  Ακρίβεια:≤ ± 0.10 / 0.05 % FS

  Θερμοκρασία Λειτουργίας:-40…125 °C

  Σήμα Εξόδου:0…5 / 0…10 V DC, 4…20 mA

  Υλικό Κατασκευής:Stainless steel, Titanium

 • STS

  ATM/F

  Εύρος Μέτρησης:100 mbar…25 bar

  Ακρίβεια:≤ ± 0.50 / 0.25 / 0.10 % FS

  Θερμοκρασία Λειτουργίας:-25…85 °C

  Σήμα Εξόδου:0…5 / 0…10 V DC, 0…20 / 4…20 mA

  Υλικό Κατασκευής:Stainless steel

 • STS

  ATM/GR

  Εύρος Μέτρησης:100 mbar…1000 bar

  Θερμοκρασία Λειτουργίας:-25…85 °C

  Υλικό Κατασκευής:Stainless steel, Titanium

  Σήμα Εξόδου:0…20 mA / 4…20 mA

 • STS

  PTM

  Εύρος Μέτρησης:100 mbar…1000 bar

  Ακρίβεια:≤ ± 0.25 / 0.10 % FS

  Θερμοκρασία Λειτουργίας:-25…85 °C

  Σήμα Εξόδου:4…20 mA

  Υλικό Κατασκευής:Stainless steel, Titanium

  Επιπλέον Χαρακτηριστικό:Επαναβαθμονόμηση μέσω λογισμικού 

 • STS

  PTM/RS485

  Εύρος Μέτρησης:100 mbar…1000 bar

  Ακρίβεια:≤ ± 0.25 / 0.10 % FS

  Θερμοκρασία Λειτουργίας:-25…85 °C

  Σήματα Εξόδου:4…20 mA

  Υλικό Κατασκευής:Stainless steel, Titanium

  Επιπλέον Χαρακτηριστικό:Επαναβαθμονόμηση μέσω λογισμικού 

 • STS

  TM

  Εύρος Μέτρησης:100 mbar…1000 bar

  Ακρίβεια:≤ ± 0.50 / 0.25 % FS

  Θερμοκρασία Λειτουργίας:-40…125 °C

  Σήμα Εξόδου:mV

  Υλικό Κατασκευής:Stainless steel, Titanium