Έργα Αναφοράς

Τηλεμετρία Αγρινίου

Το αντικείμενο του έργου είναι η  ασύρματη τηλε-ένδειξη και τηλε-επιτήρηση των εγκαταστάσεων  ύδρευσης  της πόλης του Αγρινίου. Σκοπός της εγκατάστασης του συστήματος των αυτοματισμών και τηλε-ελέγχου είναι η μέσω της συνεχούς παρακολούθησης βασικών παραμέτρων λειτουργίας εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του εξοπλισμού των αντλιοστασίων, η έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων και η αντιμετώπισή τους είτε κεντρικά είτε τοπικά.

"Τηλεμετρία Αγρινίου".
email