Υποβρύχιες Αντλίες

 • HOMA

  TPM / TPV

  Ηλεκτρική σύνδεση:230/1 Ph ή 400/3 Ph, 50 Hz

  Aντλούμενο Yγρό:Ακάθαρτο νερό ή λύματα

  Παροχή Λειτουργίας:έως 43 m3/h

  Πίεση Λειτουργίας:έως 16 bar

  Περίβλημα κινητήρα:Cast Iron GG 25/EN-GJL-250

  Βαθμός Προστασίας:IP68

  Κλάση Μόνωσης:F (155οC)

 • Ηλεκτρική σύνδεση:230/1 Ph ή 400/3 Ph, 50 Hz

  Aντλούμενο Yγρό:Λύμα

  Παροχή Λειτουργίας:έως 28 m3/h

  Περίβλημα κινητήρα:Cast Iron EN-GJL-250

  Βαθμός Προστασίας:IP68

  Κλάση Μόνωσης:H (180οC)

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 400/3 Ph, 50 Hz

  Aντλούμενο Yγρό:Λύμα

  Παροχή Λειτουργίας:έως 30 m3/h

  Περίβλημα κινητήρα:Cast Iron GG25/EN-GJL-250

  Βαθμός Προστασίας:IP68

  Κλάση Μόνωσης:H (180οC)

 • HOMA

  TCV / TCM

  Ηλεκτρική σύνδεση:230/1 Ph ή 400/3 Ph, 50 Hz

  Aντλούμενο Yγρό:Ακάθαρτο νερό

  Παροχή Λειτουργίας:έως 47,5 m3/h

  Πίεση Λειτουργίας:έως 15 bar

  Περίβλημα κινητήρα:Stainless Steel 1.4305

  Βαθμός Προστασίας:IP68

  Κλάση Μόνωσης:F (155οC)

 • HOMA

  MX / VX

  Ηλεκτρική σύνδεση:400VAC/ 3  Ph, 50 Hz

  Aντλούμενο Yγρό:Επιφανειακά ύδατα, λύματα, λυματολάσπη

  Παροχή Λειτουργίας:έως 310 m3/h

  Ονομαστικό Πλάτος:DN80 έως DN150

  Περίβλημα κινητήρα:Cast Iron EN-GJL-250

  Βαθμός Προστασίας:IP68

  Κλάση Μόνωσης:H (180οC)

 • HOMA

  K33

  Ηλεκτρική σύνδεση:400VAC/ 3  Ph, 50 Hz

  Aντλούμενο Yγρό:Επιφανειακά ύδατα, λύματα, λυματολάσπη

  Παροχή Λειτουργίας:έως 560 m3/h

  Ονομαστικό Πλάτος:DN150

  Περίβλημα κινητήρα:Cast Iron EN-GJL-250

  Βαθμός Προστασίας:IP68

  Κλάση Μόνωσης:H (180οC)

 • HOMA

  KX

  Ηλεκτρική σύνδεση:400VAC / 3 Ph, 50 Hz

  Aντλούμενο Yγρό:Επιφανειακά ύδατα, λύματα, λυματολάσπη

  Παροχή Λειτουργίας:έως 2.610 m3/h

  Ονομαστικό Πλάτος:DN400

  Περίβλημα κινητήρα:Cast Iron EN-GJL-250

  Βαθμός Προστασίας:IP68

  Κλάση Μόνωσης:H (180οC)

 • Ηλεκτρική σύνδεση:230/1 Ph ή 400/3 Ph, 50 Hz

  Aντλούμενο Yγρό:Ακάθαρτο νερό ή λύματα

  Παροχή Λειτουργίας:έως 23,5 m3/h

  Περίβλημα κινητήρα:Cast Iron EN-GJL-200

  Βαθμός Προστασίας:IP68

  Κλάση Μόνωσης:B

 • Ηλεκτρική σύνδεση:230/1 Ph ή 400/3 Ph, 50 Hz

  Aντλούμενο Yγρό:Ακάθαρτο νερό ή λύματα

  Παροχή Λειτουργίας:έως 16,5 m3/h

  Περίβλημα κινητήρα:Cast Iron GG 25/EN-GJL-250

  Βαθμός Προστασίας:IP68

  Κλάση Μόνωσης:H (180οC)

 • Ηλεκτρική σύνδεση:230/1 Ph ή 400/3 Ph, 50 Hz

  Aντλούμενο Yγρό:Ακάθαρτο νερό ή λύματα

  Παροχή Λειτουργίας:έως 58 m3/h

  Περίβλημα κινητήρα:Cast Iron GG 25/EN-GJL-250

  Βαθμός Προστασίας:IP68

  Κλάση Μόνωσης:H (180οC)

 • HOMA

  TP70

  Ηλεκτρική σύνδεση:230/1 Ph ή 400/3 Ph, 50 Hz

  Aντλούμενο Yγρό:Επιφανειακά ύδατα, λύματα, λυματολάσπη

  Παροχή Λειτουργίας:έως 118 m3/h

  Ονομαστικό Πλάτος:DN80

  Περίβλημα κινητήρα:Cast Iron GG 25/EN-GJL-250

  Βαθμός Προστασίας:IP68

  Κλάση Μόνωσης:H (180οC)

 • HOMA

  FW-TP

  Ηλεκτρική σύνδεση:230/1 Ph ή 400/3 Ph, 50 Hz

  Aντλούμενο Yγρό:Καθαρό ή ακάθαρτο νερό  με στερεά μικρής διαμέτρου

  Παροχή Λειτουργίας:έως 1.200 l/min

  Περίβλημα κινητήρα:Cast Iron EN-GJL-250

  Βαθμός Προστασίας:IP68

  Κλάση Μόνωσης:H (180οC)